Ανακαίνιση Μπάνιου

Ανακαίνιση Μπάνιου

Ανακαίνιση Μπάνιου, ανακατασκευή του μπάνιου σας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση - ανακατασκευή του μπάνιου σας με μεγάλη προσοχή που περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

1) Αποξήλωση ειδών υγιεινής, επίπλων, εξαρτημάτων
2) Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων
3) Αποξήλωση παλαιού δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης
4) Εγκατάσταση του νέου δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης(των προδιαγραφών που έχει συμφωνηθεί)
5) Αλλαγές στο δίκτυο θέρμανσης(αν απαιτείται)
6) Ηλεκτρολογικές αλλαγές (όταν απαιτούνται)
7) Σοβάτισμα τοίχων-επιπέδωση δαπέδου με υλικό πλήρωσης
8) Τοποθέτηση νέων πλακιδίων και αρμολόγηση
9) Τοποθέτηση ειδών υγιεινής και εξαρτημάτων
10) Τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων
11) Ηλεκτρολογικές συνδέσεις
12) Εργασίες ελαιοχρωματισμών
13) Καθαρισμός χώρου

Η διάρκεια των εργασιών είναι ανάλογη των εργασιών και της συμφωνίας.