Υδραυλικά

Με τον όρο υδραυλικά αναφερόμαστε στο σύνολο των υδραυλικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου οι οποίες περιλαμβάνουν τα υδρευτικά έργα(υδροδότηση, δίκτυο διανομής), τις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης (πυρασφάλεια κτιρίων) και τα αποχετευτικά έργα(όμβρια, ακάθαρτα). Για την εφαρμογή-υλοποίηση ενός υδραυλικού έργου θα πρέπει να έχει προηγηθεί απαραιτήτως η εκπόνηση μηχανολογικής μελέτης και να έχουν εκδοθεί παράλληλα με την έγκρισή της και οι Περιβαλλοντικοί Oροι. Λεπτομέρειες του έργου όπως η χάραξη, παροχές, διαστασιολόγηση, αυτοματισμοί, λειτουργικά χαρακτηριστικά, τεχνολογίες και υλικά μπορούν να προβλέπονται στη σχετική μελέτη.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση, επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε υδραυλικού έργου με τα καλύτερα υλικά της αγοράς και τον κατάλληλο εξοπλισμό και εργαλεία. Αλλά όσο εξοπλισμένα κι αν είναι τα συνεργεία που διαθέτουμε, όσο καλά κι αν είναι τα υλικά που χρησιμοποιούμε αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η ομάδα των τεχνικών μας.