Συντηρήσεις Καυστήρων

Συντηρήσεις Καυστήρων

Συντηρήσεις Καυστήρων υγρών καυσίμων
Ο καυστήρας, ο λέβητας και η καπνοδόχος αποτελούν μια ολοκληρωμένη ενότητα σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Τα παραπάνω πρέπει να ελέγχονται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα και να γίνεται η συντήρηση τους από εξειδικευμένο αδειούχο τεχνίτη καυστήρων (καυστηρατζή) στο τέλος της χειμερινής περιόδου. Κατά την συντήρηση πρέπει να ελέγχεται ο λέβητας -καπναγωγός από τυχόν διαρροές καυσαερίων και να καθαρίζονται επιμελώς από τα κατάλοιπα της καύσης του πετρελαίου.

Η συντήρηση του καυστήρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή και περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
1) Έλεγχος της παροχής του πετρελαίου
2) 'Έλεγχος -αντικατάσταση του μπεκ
3) Έλεγχος - ρύθμιση διασκορπιστή πετρελαίου και ακίδων
4) Έλεγχος - καθαρισμός αντλίας πετρελαίου
5) Έλεγχος καθαρισμός φωτοαντίστασης
6) Σύνδεση οργάνων μέτρησης
7) Ρύθμιση αέρα
8) Ρύθμιση πίεσης πετρελαίου
9) Μέτρηση προϊόντων καύσης
10) Συμπλήρωση φύλλου ελέγχου καύσης
11) Ενημέρωση του τελικού χρήστη

Όλα τα παραπάνω τα προσφέρει η εταιρεία μας με συνέπεια και απαράμιλλη ποιότητα. Εξειδίκευση σε καυστήρες Buderus & ατομικές μονάδες πετρελαίου Saturn.

Περιοχές άμεσης εξυπηρέτησης: