Αυτονομίες Θέρμανσης

Αυτονομίες Θέρμανσης

Με την αυτόνομη θέρμανση ο χρήστης κάθε διαμερίσματος προσαρμόζει την θέρμανση στις πραγματικές του ανάγκες. Η εγκατάσταση κάθε διαμερίσματος λειτουργεί μόνο όταν το επιθυμούν οι ένοκοι. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός συστήματος θερμοστάτη - χρονοδιακόπτη και μιας ηλεκτροκίνητης βάνας.

Η αυτόνομη θέρμανση συνδυάζεται απόλυτα με το μονοσωλήνιο σύστημα ενώ παρουσάζει πολλές τεχνικές δυσκολίες και αυξημένο κόστος για την λειτουργεία της στο δισωλήνιο σύστημα.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση - συντήρηση αυτόνομης θέρμανσης όπως θερμοστάτες χώρου(αναλογικοί - ψηφιακοί), ηλεκτροβάνες, πίνακες αυτονομίας, αυτοματισμοί κεντρικής θέρμανσης και όλων των ηλεκρικών μερών και συνδέσεων που την απαρτίζουν.