Εγκαταστάσεις Καλοριφέρ

Εγκαταστάσεις Καλοριφέρ

Τα καλοριφέρ, αποτελούν την πιο διαδεδομένη σήμερα επιλογή για τη θέρμανση κτηρίων. Αποτελούνται από δίκτυα σωλήνων που εξυπηρετούν τη διανομή του νερού από το λεβητοστάσιο στους χώρους που χρειάζεται η θέρμανση.
Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι διανομής του νερού. Το δίκτυο σωληνώσεων είναι αυτό το οποίο καθορίζει το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης και κατά συνέπεια έχουμε το δισωλήνιο και το μονοσωλήνιο σύστημα.

Το δισωλήνιο σύστημα βασίζεται στην παράλληλη σύνδεση των θερμαντικών σωμάτων με τον σωλήνα προσαγωγής και επιστροφης του νερού. Οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται είναι πλαστικοί, σιδερένιοι, χάλκινοι και χαλυβδοσωλήνες. Το σύστημα αυτό εγκαθίσταται τόσο σε νέες οικοδομές, όσο και σε παλιά σπίτια.

Το μονοσωλήνιο σύστημα στηρίζεται στην "εν σειρά" σύνδεση των θερμαντικών σωμάτων μιας κεντρικής στήλης από τους συλλέκτες. Το νερό φτάνει σ' ένα σώμα και μετά πηγαίνει σ' άλλο. Οι σωλήνες του συστήματος είναι εύκαμπτοι. Η τοποθέτησή του γίνεται σε ανεγειρόμενες οικοδομές μέσα στο πάτωμα.
Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως τη μελέτη και τοποθέτηση των παραπάνω συστημάτων θέρμανσης, ύστερα από συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς, εξασφαλίζοντας για εσάς την καλύτερη απόδοση και την ιδανικότερη σχέση ποιότητας και τιμής.