Εγκαταστάσεις Λεβητοστασίων

Εγκαταστάσεις Λεβητοστασίων

Το λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης, είναι ο χώρος του κτιρίου, που είναι εγκατεστημένος ένας ή περισσότεροι λέβητες παρασκευής ζεστού νερού, ατμού ή αέρα για θέρμανση χώρων ενός διαμερίσματος ή ενός κτηρίου.

Στο χώρο του λεβητοστασίου τοποθετούνται διάφορες κατασκευές ή εξαρτήματα και υλικά όπως λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές κ.ά. Σε πολλά ατομικά μικρά λεβητοστάσια, τοποθετούνται και θερμαντήρες νερού (τα γνωστά μπόιλερ) ή θερμοδοχεία. Στο λεβητοστάσιο, συνήθως τοποθετείται και δεξαμενή πετρελαίου. Είναι επίσης απαραίτητο να έχει σύστημα αποχέτευσης.

Συνήθως, τα λεβητοστάσια τοποθετούνται στο υπόγειο των κτιρίων. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη. Το μέγεθός του, πρέπει να είναι τόσο ώστε να μπορεί εύκολα να συντηρηθεί ή να επισκευαστούν τυχόν μελλοντικές βλάβες μέσα σ αυτό.

Τα υλικά από τα οποία κατασκευάζεται πρέπει να δρουν ανασταλτικά σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σημαντικό είναι επίσης να αερίζονται ομοιόμορφα.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πυροσβεστικές διατάξεις, και τους ισχύοντες νόμους η εγκατάσταση στα λεβητοστάσια και στους χώρους υγρών καυσίμων, πρέπει να έχουν σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης.

Η εταιρία μας, με την εμπειρία της και το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, μπορεί να σας καλύψει σε όλα τα παραπάνω, προσφέροντας οικονομικές, ασφαλείς και ποιοτικές λύσεις.


Photo Gallery