Εγκαταστάσεις ύδρευσης

Εγκαταστάσεις ύδρευσης

Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός κτιρίου χωρίζονται σε εσωτερικές και εξωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Eσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή αντικατάσταση σωλήνων παροχής ζεστού ή κρύου νερού, για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Οι σωλήνες που χρησιμοποιούμε είναι χάλκινοι, σιδερένιοι, ανοξείδωτοι ή πλαστικοί και η τοποθέτησή τους γίνεται είτε στον τοίχο - εντοιχισμένες ή εξωτερικές(δισωλήνιο σύστημα ύδρευσης) είτε με συλέκτες-κολεκτέρ(μονοσωλήνιο σύστημα ύδρευσης).

Σχόλιο: Στο μονοσωλήνιο σύστημα από το κολεκτέρ έως τον υδραυλικό υποδοχέα η σωλήνα είναι μονοκόματη(χωρίς ενώσεις) με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση κινδύνου πιθανών διαρροών. Η εταιρεία μας προτείνει την πρεσαριστή ένωση των εξαρτημάτων με τους σωλήνες.

Εξωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή αντικατάσταση των σωλήνων παροχής νερού, από τον υδρομετρητή  του κτιρίου έως το εσωτερικό δίκτυο του κτιρίου. Οι σωλήνες που χρησιμοποιούμε είναι χάλκινοι, σιδερένιοι ή πλαστικοί. Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησής τους εξωτερικά των τοιχών, εντοιχισμένων ή και σε κανάλια.

Για την καλύτερη ποτιστική απόδοση τοποθετούμε αντλίες και αυτόματα πιεστικά συστήματα σε γεωτρήσεις και δεξαμενές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιθυμητή πίεση και παροχή του δικτύου.

Τέλος, τοποθετούμε χρονοδιακόπτες, ηλεκτροβαλβίδες  και προγραμματιστές αυτόματου ποτίσματος.

 
 Μπορούμε να επεκτείνουμε και να επισκευάζουμε ήδη υπάρχοντα δίκτυα αυτόματου ποτίσματος.