Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων

Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων

Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες κατασκευάζονται σε διάφορες χωρητικότητες. Οι πιο διαδεδομένοι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες μικρής χωρητικότητας είναι για τον νεροχύτη της κουζίνας. Υπάρχουν και αυτοί που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού με διαδοχική χρήση και με διαστήματα αναμονής για το ζέσταμα του νερού από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι θερμοσίφωνες αυτοί απαιτούν μία ειδική κατασκευή και διακρίνονται σε κρεμαστούς και σε δαπέδου. Η διάρκεια ζωής και αποδεκτής απόδοσης εξαρτάται κατά πολύ από την συχνότητα χρήσης του θερμοσίφωνα, από το δίκτυο των σωλήνων του σπιτιού, γιατί οι χαλκοσωλήνες επιταχύνουν την διάβρωση των μετάλλων του θερμοσίφωνα, καθώς και από τα χαρακτηριστικά του νερού. Η συνηθισμένη βλάβη του θερμοσίφωνα μετά από κάποια χρόνια είναι να τρυπήσει και τότε θέλει αντικατάσταση. Αυτό σημαίνει τρύπα εσωτερικά και όχι διαρροή νερού από την βαλβίδα ασφαλείας ή τους σωλήνες σύνδεσης ή από την φλάντζα της αντίστασης του θερμοσίφωνα, που μπορεί να επισκευαστεί. Σημαντικό είναι επίσης να ελέγχουμε το ταψί μέσα στο οποίο μπαίνει ο θερμοσίφωνας του παταριού και οδηγεί τις διαρροές σε ελεγχόμενο σημείο στο μπάνιο. Μια ακόμη συνηθισμένη βλάβη του θερμοσίφωνα είναι και αυτή στα ηλεκτρικά του δηλαδή στον θερμοστάτη του ή στην αντίσταση του.


Η εταιρία μας αναλαμβάνει πάσης φύσεως εργασία που αφορά ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες και ταχυθερμοσίφωνες.