Καμινάδες Λεβητοστασίων

Καμινάδες Λεβητοστασίων

Η καμινάδα, η σωστή της διάσταση και το υλικό κατασκευής της, είναι ζωτικής σημασίας για το σύστημα θέρμανσης. Είναι η ψυχή της εγκατάστασης.

Μία κακή καμινάδα ή μία καμινάδα που δεν έχει την κατάλληλη συντήρηση μπορεί άνετα να αυξήσει τα επίπεδα των ρύπων.

Η καπνοδόχος είναι το τμήμα εκείνο της εγκατάστασης της κεντρικής θέρμανσης που υποδέχεται τα καυσαέρια από τον καπναγωγό και τα διοχετεύει στο περιβάλλον. Συνίσταται τα τοιχώματα των καπνοδόχων να κατασκευάζονται από τρεις διαδοχικές στρώσεις από τις οποίες: α) η εσωτερική είναι στεγανή, άκαυστη και λεία. β) η ενδιάμεση να αποτελείται από μονωτικό υλικό. γ) η εξωτερική να είναι ανθεκτική και αδιάβροχη.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση ανοξείδωτων καμινάδων καλοριφέρ διπλού τοιχώματος.

Photo Gallery