Κεντρική Θέρμανση

Κεντρική Θέρμανση

Οι κεντρικές θερμάνσεις είναι συστήματα θέρμανσης που διανέμουν σε πολλούς χώρους τη θερμότητα από ένα κεντρικό χώρο παραγωγής. Η θερμότητα μεταφέρεται με νερό, ατμό ή αέρα. Κάποια από τα πλεονεκτήματα των κεντρικών θερμάνσεων είναι πως προσφέρoυν ισόποση κατανομή θέρμανσης σε όλους τους χώρους, παρέχουν με ζεστό νερό χρήσης κάθε δωμάτιο του σπιτιού, χρησιμοποιούν συστήματα αυτονομίας κ.ά.

Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται κυρίως σήμερα στις κεντρικές θερμάνσεις είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το υγραέριο. Τα βασικά τμήματα μίας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης είναι το λεβητοστάσιο, το δίκτυο σωλήνων, οι αυτοματισμοί, τα θερμαντικά σώματα, η δεξαμενή καυσίμων και η καμινάδα.

Το λεβητοστάσιο των κεντρικών θερμάνσεων κατασκευάζεται σε χώρους έξω από τον κυρίως κατοικήσιμο, σύμφωνα πάντα με τη μηχανολογική μελέτη θέρμανσης και αποτελείται από τον λέβητα, τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή, τα όργανα ελέγχου και ασφαλείας και το δοχείο διαστολής κλειστού τύπου. Κατασκευάζεται από εξειδικευμένους, αδειούχους τεχνίτες με πιστοποιημένα υλικά και με βάση μηχανολογική μελέτη θέρμανσης.

Photo Gallery