Κουζίνα

Η κουζίνα είναι ένας από τους χώρους που χρησιμοποιείται περισσότερο σε ένα σπίτι. Κατά συνέπεια είναι κι ένας από τους χώρους που καταπονείται περισσότερο. Εμείς αναλαμβάνουμε όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις της κουζίνας σας όπως:
  • Μπαταρίες
  • Νεροχύτες
  • Φίλτρα νερού άνθρακα
  • Σιφώνια
  • Ψυγεία με παροχή νερού