Συντηρήσεις Λεβητοστασίων

Συντηρήσεις Λεβητοστασίων

Η εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης ενός κτιρίου πρέπει να διαθέτει αξιόπιστο εξοπλισμό για τον έλεγχο της λειτουργίας της, να επιτρέπει ρυθμίσεις και τροποποιήσεις με στόχο την αύξηση της παρεχόμενης θερμικής άνεσης, τη μείωση του κόστους και την επιδίωξη ενός ικανοποιητικού συνδυασμού απόδοσης και εξοικονόμησης καυσίμου .Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης επιτυγχάνουμε την χρυσή τομή στην λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

Η συντήρηση του λεβητοστασίου περιλαμβάνει έλεγχο του :

1) τμήματος παρασκευής θερμού νερού που περιλαμβάνει τον λέβητα, τον καυστήρα, το δίκτυο παροχής καυσίμου και τον καπναγωγό με την καπνοδόχο- καμινάδα.

2) τα εξαρτήματα παροχής νερού στο λέβητα, όπως αυτόματος διακόπτης πλήρωσης και το κλειστό δοχείο διαστολής.

3) τα τμήματα σωληνώσεων δικτύων διανομής θερμού νερού κεντρικής θέρμανσης (προσαγωγής - επιστροφής) που περιλαμβάνουν : τον κυκλοφορητή, τη βάνα ανάμιξης, τη βαλβίδα ασφαλείας, το μανόμετρο κ.α.

4) ο ηλεκτρολογικός πίνακας παροχής και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση με τους απαιτούμενους αυτοματισμούς.

5) το σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.(Αναγόμωση του αυτομάτου πυροσβεστήρα οροφής)

Όλα τα παραπάνω τα προσφέρει η εταιρεία μας με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Photo Gallery