Τοποθετήσεις Ειδών Υγιεινής

Τοποθετήσεις Ειδών Υγιεινής

Τοποθετήσεις Ειδών Υγιεινής
Η εταιρία μας αναλαμβάνει έλεγχο, τοποθέτηση, επιθεώρηση και συντήρηση των ειδών υγιεινής (νιπτήρες, βρύσες, βαλβίδες, σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, (σιφώνια κ.ά.) και των υδραυλικών τους εγκαταστάσεων.

Προσφέρουμε αντικατάσταση ελαστικών στεγανωτικών βρυσών και μπαταριών, ελέγχουμε την καλή τους λειτουργία και αντικαθιστούμε σπιράλ σύνδεσης παροχής νερού σε καζανάκια και νιπτήρες.

Κάνουμε αποκατάσταση διαρροών σωλήνων αποχέτευσης και στερέωση υπαρχόντων ειδών υγιεινής. Τέλος τοποθετούμε ή αντικαθιστούμε σίτες στις εισόδους των υδρορροών και σχάρες στα σιφώνια δαπέδου.