Τοποθετήσεις Φίλτρων Νερού

Τοποθετήσεις Φίλτρων Νερού

Φίλτρα Νερού
Η εταιρία μας αναλαμβάνει την τοποθέτηση, συντήρηση και αντικατάσταση φίλτρων νερού, συστημάτων καθαρισμού του νερού για όλο το σπίτι και σε άλλες ειδικές εφαρμογές.
Φίλτρα νερού για μεγάλες απαιτήσεις (ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εστιατόρια, πισίνες).

Επίσης αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση, συντήρηση και αντικατάσταση, για δίκτυα υπερχλωριωμένα και υποχλωριωμένα, για νερά σκληρά και ακατάλληλα για οικιακή και επαγγελματική χρήση και για νερά υφάλμυρα στις παραθαλάσσιες περιοχές ή επιβαρυμένα από λιπάσματα, βαρέα μέταλλα και μικροβιακά φορτία.

Photo Gallery