Τοποθέτηση Δεξαμενών Πετρελαίου

Τοποθέτηση Δεξαμενών Πετρελαίου

Δεξαμενές Πετρελαίου
Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση / εγκατάσταση /κατασκευή δεξαμενών πετρελαίου σύμφωνα με το νόμο και την τελευταία κοινοτική οδηγία.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση μεταλλικών και πλαστικών δεξαμενών πετρελαίου ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας.

Η σωστή κατασκευή της μεταλλικής δεξαμενής, με τα απαραίτητα δεσίματα για να μην φουσκώνει, την καθιστούν αξιόπιστη για το περιεχόμενο πριν και μετά την παραλαβή του πετρελαίου. Οι πλαστικές δεν διευκολύνουν την σωστή μέτρηση όγκου και έτσι δεν γνωρίζουμε εύκολα το περιεχόμενο πριν και μετά την παραλαβή πετρελαίου.  

Εμείς αναλαμβάνουμε και τους δύο τύπους δεξαμενών.