Χρήσιμες Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης

Χρήσιμες Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης

Α) Μόνωση Κτιρίων

Πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται η μόνωση του κτιρίου και οι απώλειες. Πριν την εγκατάσταση πρέπει να προηγείται οποιαδήποτε εργασία βελτίωσης του θερμικού κελύφους του κτιρίου. (Μόνωση πυλωτής, εξωτερικών τοίχων και δώματος)

Β) Λέβητας - Καυστήρας

Το μέγεθος του λέβητα είναι ανάλογο των θερμικών απωλειών του κτιρίου. Μεγαλύτερος ή μικρότερος λέβητας οδηγεί σε σπατάλη καυσίμου.

Ο τύπος του λέβητα (αντίθλιψη ή φυσικός εφελκυσμός), έχει σχέση με την ποσοστό της ωφέλιμης θερμογόνου δύναμης. Καλύτερη απόδοση έχουν οι λέβητες αντίθλιψης.

Σημαντικό είναι η μόνωση του λέβητα για τον περιορισμό απωλειών και η έλλειψη κενών (οπών) στο σύστημα.

Όσο καλύτερος είναι ο καυστήρας ( εξελιγμένος) τόσο καλύτερη είναι η ρύθμιση της καύσης. Καλό είναι η εισαγωγή αέρα να είναι ελεγχόμενη.

Γ) Σωληνώσεις - Σώματα

Οι διάμετροι των σωληνώσεων αυξάνουν ή μειώνουν το λειτουργικά έξοδα. Μικρότεροι σωλήνες αυξάνουν τις ώρες λειτουργίας του καυστήρα ενώ πολύ μεγαλύτερες θερμαίνουν άχρηστο όγκο νερού.

Οι σωληνώσεις που βρίσκονται εκτός των χώρων που χρειαζόμαστε να θερμάνουμε πρέπει υποχρεωτικά να είναι μονωμένοι.

Τα σώματα πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία του θερμού αέρα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετείται οποιοδήποτε κάλυμμα.

Δ) Αυτοματισμοί - Αυτονομία

Εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται όταν ο λέβητας έχει σύστημα αυξομείωσης της θερμικής λειτουργίας του με βάση τις αλλαγές της εξωτερικής θερμοκρασίας.

Πέρα από την ρύθμιση της θερμοκρασίας των κεντρικών εγκαταστάσεων απαιτείται και η ύπαρξη θερμοστατών χώρου λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων κάθε διαμερίσματος. Επιπρόσθετα θα μπορούσε να υπάρχει και θερμοστατικός διακόπτης για κάθε σώμα.

Η κεντρική θέρμανση πρέπει να λειτουργεί όχι με προγραμματισμένο ωράριο αλλά με τις ανάγκες κάθε διαμερίσματος. Είναι προτιμότερη οικονομικά μία συνεχής λειτουργία την ημέρα με διακοπή κατά τις νυχτερινές ώρες όταν δεν υπάρχει ανάγκη θέρμανσης παρά μία συνεχής διακοπτόμενη λειτουργία ανά μερικές ώρες.

Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου επιτυγχάνεται από την σωστή θερμοκρασιακή ρύθμιση των χώρων. Η θερμοκρασία των χώρων του σπιτιού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των 18 έως 21 με 22 μέγιστο.