Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Μία σωστή υδραυλική εγκατάσταση, ουσιαστικά εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των σωληνώσεων και των μηχανικών μονάδων, χωρίς διαρροές,  βλάβες και φθορές που μπορεί να προέλθουν από διάφορους παράγοντες.   

Τέτοιες εγκαταστάσεις κατασκευάζονται από χάλκινους, πλαστικούς, σιδερένιους ή ανοξείδωτους σωλήνες. Επίσης η τελευταία λέξη της τεχνολογίας είναι η πολυστρωματική σωλήνα.

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις σε ένα κτίριο έχουν πολλούς σκοπούς. Ένας από αυτούς είναι να εξασφαλίζουν με πόσιμο νερό, με νερό ζεστό ή κρύο, με νερό πυρόσβεσης, με νερό θέρμανσης και με νερό άρδευσης τα διάφορα σημεία του κτιρίου. Επίσης, οι εγκαταστάσεις αυτές μεταφέρουν υγρά ή και αέρια στα διαμερίσματα. Τέλος, μία ακόμα λειτουργία τους είναι η απομάκρυνση των λυμάτων καθώς και των όμβριων υδάτων.

«Εξυπηρετούμε νεόδμητες οικοδομές, οικίες, γραφεία και καταστήματα (επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους). Κάνουμε έλεγχο, συντήρηση και ανακαίνιση υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η σύνδεση των εξαρτημάτων μας γίνεται με συγκόλληση (μαλακιά ή σκληρή), με σπειρώματα, πρεσαριστή ή με μηχανική σύσφιξη»(ανάλογα με τις προδιαγραφές του σωλήνα).